Volodymyr Betz

Volodymyr Betz

1. Moskalenko, V. F., Cherkasov, V. G., & Vasilenko, D. A. (2010). The world-renowned Ukrainian neuroanatomist Prof. Vladimir A. Bets. Neurophysiology, 42, 3-9.See more

2. Kushchayev, S. V., Moskalenko, V. F., Wiener, P. C., Tsymbaliuk, V. I., Cherkasov, V. G., Dzyavulska, I. V., Kovalchuk, O. I. , Sonntag V. K. , Spetzler, R. F. , Preul, M. C. (2012). The discovery of the pyramidal neurons: Vladimir Betz and a new era of neuroscience. Brain, 135 (1), 285-300. Pdf.
3.Literature about V. Betz in Ukrainian or Russian
4. Бобрик И. И., (1996) Жизнь и научный подвиг профессора В. А. Беца. Киев, 112 с.
5. Бобрик І. (2007) Анатом, який відкрив дорогу неврології та психіатрії Международный неврологический журнал, 1 (11), 152. Pdf.
6. Ганіткевич Я. (2004) Володимир Олексійович Бец. Історія української медицини в датах та іменах. Л., 223 с.
7. Гончарук Є. Г., Андрущук А. О., Бобрик І. І. та ін. (2001) 160 років Національному медичного університету. Київ, Століття, 368 с.
8. Грандо О. А. (1997) Визначні імена в історії української медицини. Київ, РВА «Тріумф»., 336 с.
9. Демидюк, О. О., Маліков, О. В., Дзевульська, І. В., і Ковальчук, І. О. (2013). Суспільно-історична унікальність інтелектуальної спадщини професора Володимира Олексійовича Беца. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2, 77-80. Pdf.
10. Иконников В. С. (1884) Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского университета Св. Владимира (1834–1884). Киев: Тип. Имп. ун-та св. Владимира,. 859 с.
11. Коцур Н. (2015). Пріоритетні напрями наукових досліджень учених київського університету св. Володимира в галузі гістології (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.). У Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей (с. 139). Переяслав-Хмельницький. Pdf.
12. Кузьминська О. Д. (2003) Бец Володимир Олексійович, Енциклопедія історії України, К., 247 с.
13. Кукуев Л. А. (1949) Владимир Алексеевич Бец. Невропатология и психиатрия,18, (3)
14. Кукуев Л. А.(1950) В. А. Бец. М., Медгиз, 90 с (.наявна ілюстрація)
15. Кривець, Н. (2012). Діяльність німецьких учених в Університеті св. Володимира у ХІХ ст. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки, 21, 53-68. Pdf.
16. Макаренко І. М., Полякова І. М. (2001) Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (1841–2001). Київ : Століття, 208 с.
17. Минх Г. Н. (1884) Кабинет при кафедре патологической анатомии. Историко-статистические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях университета св. Владимира (1834–1884). Киев, 289–294.
18. Москаленко, В.Ф., Черкасов, В. Г. (2009). Корифей вітчизняної анатомії професор Володимир Олексійович Бец (до 175-річчя від дня народження). Укр. науково -меди чний молодіжний журнал, 1, 6–8.
19. Москаленко В. Ф., Черкасов В. Г (2009) Видатний представник світової наукової та освітянської еліти професор Володимир Олексійович Бец (до 175-річчя від дня народження) Внутрішня медицина 3 (15) Link
20. Москаленко, В. Ф., Черкасов, В. Г., і Василенко, Д. А. (2010). Світова слава українського нейроанатома професора Володимира Олексійовича Беца (175 років від дня народження). Нейрофізіологія, 42 (1), 3-9. See more
21. Музиченко, Я. (2009, 25 квітня). Той, хто зазирав у голову: 26 квіт. — 175-та річниця всесвітньо відомого анатома й психіатра Володимира Беца, відкривача «клітин свідомості» в людському мозку. Україна молода, с. 11. See more
22. Назаренко, Д. ( 2012) Володимир Бец: у медицині й поза нею. Скарбниця української культури. Збірник наукових праць.– Вип. 14. Чернігівський історичний музей імені В. В. Тарновського, Чернігівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Чернігівська обласна організація Національної спілки краєзнавців України; – Чернігів – 251-27.
23. Перемежко П. И (1884) Лаборатория при кафедре гистологии, эмбриологии и сравнительной анатомии. Историко-статистические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях университета св. Владимира (1834–1884). Киев, 298–301.
24. Спіров, М. С. (1965). Професор Бец В.О. і його дослідження центральної нервової системи. (с. 18-39). Київ: Київська анатомічна школа. Укр. науково-медичний молодіжний журнал, 1, 6-8.
25. Спіров М. С. (1965) Київська анатомічна школа. Київ, Здоров’я,. 131 с.
26. Цимбалюк, В. І. (2009). Професор Бец Володимир Олексійович (до 175-річчя від дня народження). Український нейрохірургічний журнал, 1, 70-71. Pdf.
27. Чайковський Ю.(2004) Володимир Бец і вивчення нервової системи в Україні. Розгадки таємниць людини : Від Гіппократа до сьогодення : розповіді. К., 141–150.
28. Шипулін, В. П., і Догузов, В. Д. (2013). 160 років анатомічному театру Університету св. Володимира. Науковий журнал МОЗ України, 2, 163-169. Pdf.
29. Шипулін, В. П., і Догузов, В. Д. (2013). Анатомічний театр університету святого Володимира (до 160-річчя з дня відкриття). Гастроентерологiя, 48 (2), 116-120. Pdf.